Jiakai Chen of the University of Hawaii

Jiakai Chen

Assistant professor of finance

Dr. Jiakai Chen is an assistant professor of finance at the University of Hawaii at Mānoa's Shidler College of Business.